Kirpinin Notları

1 Mayıs 2020

İlişki Koçluğu

Kirpi Koçluk bireylerin ve ekiplerin güçlü yönlerine odaklanarak motivasyonun önündeki engelleri kaldırabilmek, işi ve yaşamı anlamlı kılabilecek farkındalıkları oluşturmak için burada.
30 Nisan 2020

Yönetici Koçluğu

Kirpi Koçluk bireylerin ve ekiplerin güçlü yönlerine odaklanarak motivasyonun önündeki engelleri kaldırabilmek, işi ve yaşamı anlamlı kılabilecek farkındalıkları oluşturmak için burada.
10 Nisan 2020

Takım Koçluğu

Kirpi Koçluk bireylerin ve ekiplerin güçlü yönlerine odaklanarak motivasyonun önündeki engelleri kaldırabilmek, işi ve yaşamı anlamlı kılabilecek farkındalıkları oluşturmak için burada.
28 Ekim 2019

Kariyer Koçluğu

Kirpi Koçluk - bilgi, beceri, yetenek ve ilgi alanlarına uygun kariyer hedefleri koymana ve bu hedeflere ulaşmak için birtakım stratejiler geliştirmene tanık olmak için burada.
26 Ekim 2019

Ebeveyn Koçluğu

Ebeveyn koçluğu, anne ve babaların çocuklarına karşı olumlu tutum ve davranışlar geliş-tirmesine yardımcı olmak, nasıl sağlıklı bir iletişim kurabileceklerini anlatmak, çocuğun ge-lişme süreci içindeki değişimlerine ilişkin özelliklerini aktarmak, çocuk ve genci ilgilendiren farklı konularda anne ve babalara ışık tutmak amacındadır.
25 Ekim 2019

Öğrenci Koçluğu

Koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir iş birliğidir.
26 Ekim 2019

Ebeveyn Koçluğu

Ebeveyn koçluğu, anne ve babaların çocuklarına karşı olumlu tutum ve davranışlar geliş-tirmesine yardımcı olmak, nasıl sağlıklı bir iletişim kurabileceklerini anlatmak, çocuğun ge-lişme süreci içindeki değişimlerine ilişkin özelliklerini aktarmak, çocuk ve genci ilgilendiren farklı konularda anne ve babalara ışık tutmak amacındadır.