Koçluk Nedir?

Koçluk, insancıl (hümanist) ve danışan odaklı bir yaklaşım; “olma süreci"nin hiç bitmediği bir yolculuktur.

Koçluk yapan kişiye KOÇ, koçluk yapılan kişiye DANIŞAN denir.

 
 

Birçok tanım ve farklı koçluk uygulamaları arasında en temel olanı şudur:


Koçluk, daha iyi sonuçlar elde etmesi için danışana yardımcı olunan destekleyici bir ilişki biçimidir.


1. Koçluk, potansiyeli ve olasılıkları değerlendirmek üzerine kuruludur; danışanın amacına ve hedeflerine odaklıdır.


2. Koçun her daim yalnızca süreçten, danışanın ise sonuçlardan sorumlu olması çok kritik bir ilkedir yani sonuçların elde edilmesi danışanın sorumluluğudur.


3. Koçluk şimdiye ve geleceğe bakar, hedef-başarı odaklı olabileceği gibi amaç ve iyi olma (well-being) odaklı da olabilir.


4. İnsanları dinlemek, onları anlamak, onlara kendi doğruları içinde yardımcı olmak üzerine kurulu olan bu yaklaşım empati kavramının gerçekten uygulamalı bir halidir.


5. Koçluk aslında güçlü iletişim becerilerine sahip olarak çok iyi dinleyebilmek ve güçlü bazı sorular sorabilmekten geçer.


6. Anti-tez odaklı sorular, tez odaklı cevaplar ile birleşerek sonunda SENTEZ ortaya çıkar. Sentez hem tezden, hem de antitezden daha ileride bir cevaptır.


7. Özetle koçluk, insanları gerçekten derin düşündürerek kendi farkındalıklarını ya da kendi potansiyellerini ortaya çıkarmayı sağlayan sistemler bütünüdür.Kaynakça:
Tiryaki, Timur. (2014). Koçluk Okulu. Optimist Yayım ve Dağıtım
Timur Tiryaki Mentorluk ve Koçluk Sentezi Hakkında

Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız