Kirpi Koçluk
“Olma Süreci”nin hiç bitmediği bir yolculukta danışanın gelişimini destekleme amaçlı iş birliği için burada.


Koçluk Alanlarımız

25 Ekim 2019

Öğrenci Koçluğu

Koç ve öğrenci arasında kurulan, öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir iş birliğidir.
26 Ekim 2019

Ebeveyn Koçluğu

Ebeveyn koçluğu, anne ve babaların çocuklarına karşı olumlu tutum ve davranışlar geliş-tirmesine yardımcı olmak, nasıl sağlıklı bir iletişim kurabileceklerini anlatmak, çocuğun ge-lişme süreci içindeki değişimlerine ilişkin özelliklerini aktarmak, çocuk ve genci ilgilendiren farklı konularda anne ve babalara ışık tutmak amacındadır.
28 Ekim 2019

Kariyer Koçluğu

Kirpi Koçluk - bilgi, beceri, yetenek ve ilgi alanlarına uygun kariyer hedefleri koymana ve bu hedeflere ulaşmak için birtakım stratejiler geliştirmene tanık olmak için burada.

Atölyelerimiz

29 Aralık 2019

Origami Atölyesi

Origami beynin sağ ve sol yarım kürelerinin aktivasyonunu sağlar, el ve parmak küçük kas gelişimini hızlandırır, el-göz koordinasyonunun gelişmesini sağlar, üç boyutlu (uzaysal) düşünebilme yeteneğini kazandırır.

Kirpinin Notları

1 Mayıs 2020

Çocukluğumun Mümkünü

"dağılan ömrüme bağışladığı bu dünyalı olmayan gülümseyişi için bir ömür beklemeyi göze aldığım çocukluğumun mümkünü sevgili anneme”
7 Nisan 2020

Edebiyat ve Koçluk

Edebiyatçılar geçmişten bu güne insanoğlunun hayat yolundaki deneyimlerini, kültürel özelliklerini ve bilinçdışı simgelerini yaşanılan çağa taşıyan yaratıcı zihinler olarak evrensel bir görev üstlenmişlerdir.
2 Nisan 2020

The Ecology of Disease

Forests filter the water we drink, for example, and birds and bees pollinate crops, both of which have substantial economic as well as biological value.

Kirpiliyorum

10 Nisan 2020

Şekil Bilgisi

Şekil Bilgisi, Yapı Bilgisi, Biçim Bilgisi, Kök ve Ek, Yapım Eki, Çekim Eki