KİRPİLİYORUM


Birlikte değer üretmeye çabalayan canlı odaklı bir yaşamın ve eğitimde fırsat eşitliğinin destekleyicisi olan KİRPİ KOÇLUK sosyal girişimcilik projesi KİRPİLİYORUM ile isteyen herkesin online eğitim almasını hedefliyor.

https://www.kurguluyorum.com

11 Ocak 2020

İkinci Yeni Şiiri

İkinci Yeni Şiiri, 1950 Sonrası, Pazar Postası dergisi, Muzaffer İlhan Erdost
13 Mart 2020

Milli Edebiyat (1911-1923)

Milli Edebiyat, Genç Kalemler dergisi, Yeni Lisan makalesi, Ömer Seyfettin, Türkçülük
13 Mart 2020

Beş Hececiler

Beş Hececiler, Memleket Edebiyatı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy,Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon
15 Mart 2020

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı, Klasik Edebiyat, Yüksek Zümre Edebiyatı
15 Mart 2020

Halk Edebiyatı

Halk Edebiyatı, Anonim Halk Edebiyatı, Tekke Tasavvuf Halk Edebiyatı, Âşık Tarzı Halk Edebiyatı
15 Mart 2020

İlk İslami Eserler

İlk İslami Eserler, Kutadgu Bilig, Divanı Lügatit Türk, Atabetül Hakayık, Divanı Hikmet
18 Mart 2020

Edebiyat Akımları

Edebiyat Akımları, Klasisizm, Romantizm, Realizm, Natüralizm, Sembolizm, Parnasizm, Postmodernizm
23 Mart 2020

Dünya Edebiyatı

Dünya Edebiyatı, Eski Yunan ve Latin Edebiyatı, Fransız Edebiyatı, Rus Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, İspanyol Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı
24 Mart 2020

Şekil Bilgisi

Şekil Bilgisi, Yapı Bilgisi, Biçim Bilgisi, Kök ve Ek, Yapım Eki, Çekim Eki
29 Mart 2020

Yazım Kuralları

Necip Fazıl Kısakürek, Öz Şiir, Saf Şiir, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
10 Nisan 2020

Şekil Bilgisi

Şekil Bilgisi, Yapı Bilgisi, Biçim Bilgisi, Kök ve Ek, Yapım Eki, Çekim Eki