KİRPİLİYORUM


Birlikte değer üretmeye çabalayan canlı odaklı bir yaşamın ve eğitimde fırsat eşitliğinin destekleyicisi olan KİRPİ KOÇLUK sosyal girişimcilik projesi KİRPİLİYORUM ile isteyen herkesin online eğitim almasını hedefliyor.

https://www.kurguluyorum.com

12 Aralık 2019

Saf (Öz) Şiir ve Yedi Meşaleciler

Saf (Öz) Saf Şiir ve Yedi Meşaleciler,Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Sembolizm,
11 Ocak 2020

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir, Nazım Hikmet, Fütürizm
11 Ocak 2020

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir, memleket edebiyatı anlayışı
11 Ocak 2020

Garip Akımı (1.Yeni Şiiri)

Necip Fazıl Kısakürek, Öz Şiir, Saf Şiir, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
11 Ocak 2020

İkinci Yeni Şiiri

İkinci Yeni Şiiri, 1950 Sonrası, Pazar Postası dergisi, Muzaffer İlhan Erdost
11 Ocak 2020

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir

1960 Sonrası Toplumcu Eğilimleri Öne Çıkaran Şiir, Halkın Dostları dergisi
11 Ocak 2020

Hisarcılar (Hisar Topluluğu)

Hisarcılar, Hisar dergisi, geleneksellik, muhafazakarlık
11 Ocak 2020

Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir

Metafizik Anlayışı Öne Çıkaran Şiir, İslami motifler
12 Ocak 2020

1980 Sonrası Şiir

1980 Sonrası Şiir, Haydar Ergülen, Murathan Mungan
12 Ocak 2020

Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri

Cumhuriyet Sonrası Halk Şiiri, Aşık Veysel, Neşet Ertaş
12 Ocak 2020

Bireyin İç Dünyasını Anlatanlar

Bireyin İç Dünyasını Anlatanlar, psikolojik çözümlemeler, bilinçaltı
30 Ocak 2020

Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar

Toplumcu Gerçekçi Sanatçılar,Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Köy kasaba gerçekliği
30 Ocak 2020

Modernist-Postmodernist Sanatçılar

Modernist-Postmodernist Sanatçılar, Modernizm, Postmodernizm,Oğuz Atay, Orhan Pamuk
13 Mart 2020

Cumhuriyet Dönemi Tiyatro

Cumhuriyet Dönemi Tiyatro, Muhsin Ertuğrul, Haldun Taner
13 Mart 2020

Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler

Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler, Deneme,Eleştiri, Günlük, Nurullah Ataç
13 Mart 2020

Milli Edebiyat (1911-1923)

Milli Edebiyat, Genç Kalemler dergisi, Yeni Lisan makalesi, Ömer Seyfettin, Türkçülük
13 Mart 2020

Beş Hececiler

Beş Hececiler, Memleket Edebiyatı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy,Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon
13 Mart 2020

Servetifünun Dönemi/Edebiyat-ı Cedide (1896-1901)

Servetifünun, Edebiyatı Cedide, 1896-1901
14 Mart 2020

Fecriati Topluluğu (1909-1912)

Fecri Ati Topluluğu, Sanat Şahsi ve Muhteremdir, Bildiri Yayımlayan İlk Edebi Topluluk, Ahmet Haşim
15 Mart 2020

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı (1860-1896)

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, Birinci Dönem Tanzimat, İkinci Dönem Tanzimat, 1860-1896
15 Mart 2020

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı, Klasik Edebiyat, Yüksek Zümre Edebiyatı
15 Mart 2020

Halk Edebiyatı

Halk Edebiyatı, Anonim Halk Edebiyatı, Tekke Tasavvuf Halk Edebiyatı, Âşık Tarzı Halk Edebiyatı
15 Mart 2020

İlk İslami Eserler

İlk İslami Eserler, Kutadgu Bilig, Divanı Lügatit Türk, Atabetül Hakayık, Divanı Hikmet
15 Mart 2020

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, Sözlü Edebiyat, Yazılı Edebiyat
15 Mart 2020

Modern Tiyatro

Modern Tiyatro, Trajedi, Komedi, Dram
18 Mart 2020

Metinlerin Sınıflandırılması

Metinlerin Sınıflandırılması, Sanatsal(Edebi) Metinler, Öğretici Metinler
18 Mart 2020

Edebiyat Akımları

Edebiyat Akımları, Klasisizm, Romantizm, Realizm, Natüralizm, Sembolizm, Parnasizm, Postmodernizm
23 Mart 2020

Dünya Edebiyatı

Dünya Edebiyatı, Eski Yunan ve Latin Edebiyatı, Fransız Edebiyatı, Rus Edebiyatı, İngiliz Edebiyatı, İspanyol Edebiyatı, Amerikan Edebiyatı
24 Mart 2020

Şekil Bilgisi

Şekil Bilgisi, Yapı Bilgisi, Biçim Bilgisi, Kök ve Ek, Yapım Eki, Çekim Eki
27 Mart 2020

2020 YKS Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Necip Fazıl Kısakürek, Öz Şiir, Saf Şiir, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
28 Mart 2020

Birleşik Sözcüklerin Yazımı

Necip Fazıl Kısakürek, Öz Şiir, Saf Şiir, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
29 Mart 2020

Yazım Kuralları

Necip Fazıl Kısakürek, Öz Şiir, Saf Şiir, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
30 Mart 2020

Bazı Sözcüklerin Yazımı

Necip Fazıl Kısakürek, Öz Şiir, Saf Şiir, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
31 Mart 2020

Eş Anlamlı Sözcükler

Eş anlamlı sözcükler,
31 Mart 2020

Düzeltme İşaretinin Kullanıldığı Bazı Sözcükler

Necip Fazıl Kısakürek, Öz Şiir, Saf Şiir, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
10 Nisan 2020

Şekil Bilgisi

Şekil Bilgisi, Yapı Bilgisi, Biçim Bilgisi, Kök ve Ek, Yapım Eki, Çekim Eki
1 Mayıs 2020

Modernist-Postmodernist Sanatçılar

Necip Fazıl Kısakürek, Öz Şiir, Saf Şiir, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı