Takım Koçluğu

 

“Takım, belirli amaçların başarılması için ortak değerler ve çıkarlar doğrultusunda bir araya gelen paydaşlardan oluşan topluluktur. Takımlar ortak amaca odaklanan, sorumlu oldukları alanda ortak bir yaklaşım belirleyen ve üyeleri birbirini tamamlayan gruplardır.” ( Straub, J.T. , Ekip Kurma ve Yönetme, Çeviren:Savaş Şenel, Hayat Yayıncılık, 2002)

Karşılıklı ilişkilerden oluşan dinamik takım sistemini yöneten takım koçunun sorumlu olduğu birtakım görev ve sorumluluklar şöyledir:

1. Takım oyuncularında psikolojik güven ortamı yaratmak,

2. Takım üyelerinin birlikte öğrenmesini sağlamak,

3. Takım üyelerinin açık diyalog kurmasını, empati kurmasını ve yapıcı olmasını desteklemek,

4. Takımın ulaşması gereken hedefleri onlara aktarmak, motive etmek,

5. Takımın çalışma şeklinin çok daha iyi anlaşılmasını ve gelişmesini sağlamak,

6 . Takımlar arası iletişimi yönetmek,

7. Görev ve ilişkileri yapıcı bir şekilde yönetmek,

8. Takım üyelerinin karar alma, çalışma ve değerlendirme gibi katılımlarında kalite ve miktar artışı sağlamak,

9. Paylaşılan amaçlara karşı bağlılık arttırmak,

10. Takımın birlikte motive olma ve problem çözebilme becerisini geliştirmek,

11. Çatışmaların bir performans aracı olarak kullanılmasını sağlamak,

12. Takım kültürünün oluşmasını sağlamak.

Kaynakça:

https://www.kariyer.net/pozisyonlar/takim+kocu/nedir

Kirpi Koçluk

Bireylerin ve ekiplerin güçlü yönlerine odaklanarak motivasyonun önündeki engelleri kaldırabilmek, işi ve yaşamı anlamlı kılabilecek farkındalıklar oluşturmak için burada.