Kariyer Koçluğu

 

“Mesleğiniz yetenekleriniz ile evrenin ihtiyaçlarının kesiştiği yerdedir.”

AristotelesKariyer Planlama Nedir?


“Bireyin bilgi, beceri ve ilgilerine göre kariyer beklenti ve hedeflerini kesinleştirerek bu hedeflere nasıl erişebileceği ile ilgili hareket planlarını geliştirmesidir.” ( İbiş, 2011:8)


Bireysel Kariyer Planlama Nedir?


Bireysel kariyer planlama, temel olarak bireyin sürekli kendisinden kaynaklandığı ya da dış etkenlerle farklılaşan beklentilerinin ve amaçlarının yönlendirdiği bir süreçtir ve bu süreç hayatı boyunca devam etmektedir.


Kişisel Stratejik Planlama Süreci (Prof.Erhan Erkut)


  • Neredeyim?(durum analizi)
  • Nereye ulaşmak istiyorum? (misyon, vizyon, ilkeler, amaç ve hedefler)
  • Gitmek istediğim yere nasıl ulaşabilirim?(stratejiler, faaliyetler, projeler)
  • Başarımı nasıl takip eder ve değerlendiririm? (izleme, performansı ölçme ve değerlendirme)


Kariyer planlaması yapılırken üstünde dikkatle durulması gereken konu esasen var olan fırsatlarla bireyin beklentilerinin ve hedeflerinin birbiri ile uyum içerisinde olması gerektiğidir.


Var olan fırsatların bulunduğu işlerin küresel farklılıklarla azalabileceği veya bu fırsatların aynı zamanda ulaşılamayabileceği hesaba katılarak bireysel kariyer planlamasının yalnızca mevcut olan fırsatlara dayanarak planlanmaması gerekmektedir (Köktürk-Yalçın, 2000: 755).


Kirpi Koçluk

Bilgi, beceri, yetenek ve ilgi alanlarına uygun kariyer hedefleri koymana ve bu hedeflere ulaşmak için birtakım stratejiler geliştirmene tanık olmak için burada.