Öğrenci Koçluğu

 

Öğrenci Koçluğu


Koç ve öğrenci arasında kurulan öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir iş birliğidir.


Öğrenci koçluğu; gençlerin güçlü kişilik özelliklerini ortaya çıkarmak, öğrenci olma kimliklerini anlamak, motivasyon kaynaklarını anlayıp hayata geçirmek, akademik başarılarını artırmak, gelecek hedeflerini belirlemek gibi çalışmalara profesyonel temelli koçluk bakış açısıyla yapıcı çözümler sunmaktır.


Yapacağı çalışmalarda her türlü gizlilik ve etik ilkelere hassasiyetle bağlı eğitim koçları, öğrencileriyle kurduğu iletişimi anlamlı ve güçlü hale getirmek için öğrencilere destek sunarlar.


Eğitim koçluğu hizmeti, eğitim yaşamına devam eden ve bu hizmeti kendi talebiyle almak isteyen öğrenciler için uygundur.


Türkiye’deki Birçok Öğrencinin Eksik Olduğu Alanlar


 • Hedef koyma
 • Zaman yönetimi
 • Planlama
 • İngilizce
 • İletişim (okuma, yazma, dinleme, konuşma) yetkinlikleri
 • Sunum teknikleri
 • Grup calışması
 • Analiz ve sentez yetileri (ezber yerine)
 • Problem çözme yetileri (çoktan seçmeli yerine)
 • Uzun vadeli ödüllere odaklanma
 • Bilişim teknolojileri ile yakınlık (oyun, arkadaşlık siteleri ve mesajlaşma ile kısıtlı)
 • Dikkat süresi
 • Uzun süreler icin konsantre olabilme
 • Araştırma yetkinlikleri (Google ile kısıtlı)
 • Bilgiye ve öğrenmeye değer verme
 • Arkadaşlara saygı (az) otoriteye saygı (fazla)
 • Ödüller için gereken fedakarlıkları yapma (otomatik hak etme)
 • Etik değerler (kopya ve fikri mülkiyet hırsızlığı)
 • Sosyal ve çevresel bilinç
 • Gerçek hayat deneyimi ve bilinci
 • Hoşgörü (fikir farklılıkları, yapıcı tartışma kapasitesi)
 • Uluslararası farkındalık (diğer ülke, kültür algısı – ön yargı, peşin hüküm

Kirpi Koçluk

Koç ve öğrenci arasında kurulacak öğrencinin gelişimini destekleme amaçlı bir iş birliği için burada.

 

Kaynakça
Prof.Erhan Erkut, Liseliler İçin Kariyer Planlama
BAUSEM, Eğitim ve Öğrenci Koçluğu
Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (Yıldız SEM)