Kirpinin Notları

13 Mart 2020

Beş Hececiler

Beş Hececiler, Memleket Edebiyatı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy,Yusuf Ziya Ortaç, Orhan Seyfi Orhon
13 Mart 2020

Milli Edebiyat (1911-1923)

Milli Edebiyat, Genç Kalemler dergisi, Yeni Lisan makalesi, Ömer Seyfettin, Türkçülük