Koçluğun Çalışanlara Faydaları

 

Bazen neler yapabileceğimizi görmek için birinin bize kendi içimize giden yolu göstermesi gerekir.

Koçluk sürecinin çalışanlara neler kazandırdığını şöyle sıralayabiliriz:

 • Koçluk sistemiyle, kişi, kendisine tutulan ayna ile güçlü ve gelişmeye açık yönlerini keşfeder.
 • Önceliklerine uygun hedefler koyar ve eylem planları yapar.
 • Hatalarından ders çıkarır, sürekli öğrenerek performansını artırır.
 • İnisiyatif kullanır ve kararlarının sorumluluğunu taşır.
 • Değişime çabuk uyum sağlar, sonuç odaklı olur.
 • Kişi potansiyelinin farkına varır ve yeni beceriler geliştirir.
 • Özgüveni artar çünkü neyi neden yaptığını biliyordur ve yetkinliklerinin farkındadır.
 • Profesyonel, sosyal ve özel hayatında arzu ettiği farklılığı yaratır.
 • Zamanını iyi yönetmeyi öğrenir. 
 • Fırsatları etkin bir biçimde değerlendirmeyi bilir, yeni iş fırsatları yaratır. 
 • Hedeflediği kariyer yolunda daha üst basamaklara daha hızlı çıkar. 
 • İş ve özel yaşam dengesini kurar, yaşamının lideri olur. 
 • Liderlik becerilerini geliştirir. 
 • Farklı insanlarla daha etkili iletişim kurar. 
 • Daha hızlı adapte olur. 
 • Mevcut işinde daha yüksek performans gösterir. 
 • İşteki güçlü yanlarını ortaya çıkarır ve diğer taraflarını geliştirir. 
 • Kendisine bağlı çalışanlarının performanslarını düzenli izleyebilir ve geribildirim vererek yol gösterir. 
 • Çalıştığı kuruma bireysel katkısının artar ve bu kurum tarafından takdirle algılanır. 
 • Kurumsal ve formel yapı içinde kişiler arası yazılı ve sözlü iletişimi daha verimli hale gelir.
 • Profesyonel alanda nasıl algılandığını yönlendirebilir. 
 • Yaratıcılığını ve yenilikçiliğini ortaya çıkarabilir. 
 • Organizasyon içinde ve dışında kişisel ağlar oluşturur. 
 • Çatışma yönetimi tekniklerini öğrenip çevresindeki çatışmalarda kendi rolünü farklılaştırabilir. 
 • Gerek yönetim tarzında gerek ilişkilerinde daha esnek davranabilir. 
 • Başarılı bir takım oluşturabilir ve yönetir. 
 • Problem çözme tekniklerini geliştirir. 
 • Müzakere tekniklerini daha etkili kullanır. 
 • Zaman planlaması sıkıntılarını giderir. 
 • Kariyeri ile ilgili proaktif yaklaşımlı bir strateji sahibi olur. 
 • Aksiyonları ve kararları ile ilgili sorumluluğunu fark eder. 
 • Hatalarından ötürü kendisine zarar vermek yerine onları bir öğrenme yöntemi olarak kullanabilir. 
 • Profesyonel ve sosyal hayattaki misyonunu bulur ve yerine getirir. Böylece hayatı ve eylemleri daha anlamlı hale gelir ve huzurlu olur. 
 • Karşılaştığı stresi daha kolay yönetebilir.
 • Hangi seviyede olursa olsun endişeye karşı tolerans geliştirebilir. 
 • Kendine güvenini etkileyen çevresel ve içsel faktörleri fark edebilir. 
 • Yaşam kalitesini artırır. 

Belirsiz durumlarla başa çıkabilir (Ezerler, 2004: a-b-c; Wales, 2002; Gilley ve Boughton, 1996).